Nepřetržitá pohotovost - vyproštění osob       603 256 755

Nové výtahy

Osobní výtahy

- poskytují uživatelům a všem cestujícím bezpečí a pohodu při jízdě
- umístěné v šachtách zděných nebo konstrukcích s opláštěním (bezpečnostním sklem, cetrisem apod.), se strojovnou (nad, vedle nebo za šachtou)
  nebo bez strojovny výtahu (stroj je umístěn v šachtě)
- povrchová úprava a vybavení klece výtahu, šachetních dveří i vlastní šachty na základě výběru se zákazníkem
- ovladače v kleci a ve stanicích v provedení antivandal se signalizací

Lůžkové výtahy

Uspokojují požadavky většiny sanatorií a nemocnic.

- určené převážně pro dopravu osob na nemocničním lůžku využívané i v domovech pro seniory
- často také vybavovány pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Evakuační výtahy

Výtah s předepsanými parametry určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu, v průběhu stanoveného nebezpečí, bezpečný.

Evakuační výtahy musí být zřízeny v objektech v souladu s požadavky zvláštních předpisů, vyhlášek.

tabulka výtahu evakuačního

Výtahy pro osoby se sníženou pohyblivostí

Vybavení výtahu i klece odpovídá vyhl. 369/2001 Sb. ve znění vyhl. 492/2006 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, od listopadu 2009 dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpecujících bezbariérové užívání staveb.

- jejich konstrukce a vybavení vychází z poznání existence různých postižení
- účelem je odstraňování diskriminace související a tělesným postižením a stářím
- zpřístupnit a umožnit užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě do tří let nebo dítě v kočárku apod.

tabulka výtahu pro osby se sníženou pohyblivostí

Nákladní výtahy

Určené především pro dopravu nákladů, které jsou obvykle doprovázeny osobami (řidičem). 

- o nosnostech dle požadavků zákazníka
- realizace i atypických provedení
- další kategorií jsou malé nákladní výtahy, kde je přeprava osob zakázána, využívají se zejména ve stravovacích provozech /provedení klece i dveří NEREZ/

Domácí výtahy

Dále Vám nabízíme řešení bezbariérového přístupu a mobility v rodinných domech, soukromých i veřejných budovách, administrativních prostorách, historických objektech apod.

Nabízíme Vám produkty spol. GARAVENTA LIFT, se kterou spolupracujeme v oblasti zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, osoby imobilní či jinak tělesně postižené.

Pozn: Kliknutím na obrázek otevřete informační leták ve formátu pdf

leták domácího výtahu

Schodišťové plošiny

Dále Vám nabízíme řešení bezbariérového přístupu a mobility v rodinných domech, soukromých i veřejných budovách, administrativních prostorách, historických objektech apod.
Nabízíme Vám produkty spol. GARAVENTA LIFT, se kterou spolupracujeme v oblasti zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, osoby imobilní či jinak tělesně postižené.

Leták ke stažení
Vertikální plošina OPAL 3000
pro překonání převýšení až 2500 mm
Leták vertikální plošiny OPAL 3000
Šikmá schodišťová plošina X3
pro přímá schodiště
Schodišťová plošina GSL Artira
pro všechna schodiště

Dálkový monitoring

Hlasový a SMS komunikátor - GSM brána

Naše společnost využívá tento komunikátor především pro řízení výtahu, kde je pomocí komunikátoru realizovaná komunikace:

 • hlasová oboustranná komunikace osob z klece výtahu s naším dozorovým hotovostním dispečingem (nouzové volání z klece)
 • pomocí SMS, automatická informace řízení výtahu o poruše výtahu bez jakéhokoli zásahu jiné osoby, SMS
 • o poruše zaslána na dozorový hotovostní dispečing- pomocí SMS, dálkový restart řízení výtahu, na základě informace o poruše, okamžité odstranění případné poruchy výtahu
 • dále je možné využít volné programovatelné vstupy/výstupy pro další informace popsané dále (dálkové ovládání spotřebičů, zařízení...)
Další možnosti rozšiřování a použití zařízení k indikaci:
Kabina výtahu
 • nežádoucí manipulace s ovládacím panelem v kabině
 • pobyt osoby v kabině po dlouhou dobu bez otevření dveří
Šachta výtahu
 • zatopení šachty
 • plyn v šachtě
Strojovna výtahu
 • otevření dveří ve strojovně
 •  pohyb osob ve strojovně
 •  otevření rozvaděče
 • výpadek napájení motoru a elektroniky
 • porucha elektroniky 
 • výtah v poruše
 • přejetí výtahu na koncový vypínač
 • nadměrné oteplení ve strojovně
 • zatopení strojovny
 • únik oleje (hydraulika)
Okolní prostory
 • přítomnost osob před strojovnou
 • možnost přenesení signálu ze zabezpečovacího zařízení v budově
 • sepnutí libovolných beznapěťových kontaktů (např. dvířka požárních hydrantů, otevření zakázaných prostor)

Dálkové ovládání výtahu