NOVÉ VÝTAHY

 

OSOBNÍ VÝTAHY7062

- poskytují uživatelům a všem cestujícím bezpečí a pohodu při jízdě

- umístěné v šachtách zděných nebo konstrukcích s opláštěním (bezpečnostním sklem, cetrisem apod.), se strojovnou (nad, vedle nebo za šachtou)
  nebo bez strojovny výtahu (stroj je umístěn v šachtě)

- povrchová úprava a vybavení klece výtahu, šachetních dveří i vlastní šachty na základě výběru se zákazníkem

- ovladače v kleci a ve stanicích v provedení antivandal se signalizací

 

LŮŽKOVÉ VÝTAHY

Uspokojují požadavky většiny sanatorií a nemocnic.

- určené převážně pro dopravu osob na nemocničním lůžku využívané i v domovech pro seniory

- často také vybavovány pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

 

EVAKUAČNÍ VÝTAHY

Výtah s předepsanými parametry určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být po stanovenou dobu, v průběhu stanoveného nebezpečí, bezpečný.DSC 5968

Evakuační výtahy musí být zřízeny v objektech v souladu s požadavky zvláštních předpisů, vyhlášek.

 evakuacni

 

VÝTAHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

Vybavení výtahu i klece odpovídá vyhl. 369/2001 Sb. ve znění vyhl. 492/2006 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace, od listopadu 2009 dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpecujících bezbariérové užívání staveb.

- jejich konstrukce a vybavení vychází z poznání existence různých postižení

- účelem je odstraňování diskriminace související a tělesným postižením a stářím

- zpřístupnit a umožnit užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě do tří let nebo dítě v kočárku apod.

 invalide

 

DOMÁCÍ VÝTAHY

Dále Vám nabízíme řešení bezbariérového přístupu a mobility v rodinných domech, soukromých i veřejných budovách, administrativních prostorách, historických objektech apod.
Nabízíme Vám produkty spol. GARAVENTA LIFT, se kterou spolupracujeme v oblasti zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, osoby imobilní či jinak tělesně postižené.

 

genesis typ b 

Pozn: Kliknutím na obrázek otevřete informační leták ve formátu pdf
 

 

NÁKLADNÍ VÝTAHY

Určené především pro dopravu nákladů, které jsou obvykle doprovázeny osobami (řidičem). 7147 invalidni

- o nosnostech dle požadavků zákazníka

- realizace i atypických provedení

- další kategorií jsou malé nákladní výtahy, kde je přeprava osob zakázána, využívají se zejména ve stravovacích provozech /provedení klece i dveří NEREZ/

 

POŽÁRNÍ VÝTAHY

Výtah určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů, který má dodatečnou ochranu, řízení a signalizaci umožňující jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru.

Základní rozdíl mezi běžnými výtahy a výtahy požárními nebo evakuačními je v tom, že výtahy požární či evakuační musí být při požáru po požadovanou dobu funkční a naopak běžné výtahy musí být při požáru vyřazeny z provozu s tím, že pouze dokončí již započatou jízdu do nejbližší nebo základní stanice.

 

pozarni

 

 

pozarni 1